Actos de celebración do XX aniversario de Galiza Nova en Vigo