Tres artigos fundamentais e unha entrada imprescindíbel.