Da política do menos malo, ou do auto-odio en Vigo.